Kontinuita činnosti

Prevence, zmírňování a zotavení se z přerušení.


Business Continuity

Preventing, mitigating and recovering from disruption.

Použito v metodice