Kontrola DRP desk

Kontrola plánu zotavení po havárii

Typicky přečtením plánu obnovy po katastrofě (DRP) bez skutečných akcí.


DRP desk checking

Disaster recovery plan desk checking

Typically a read‐through of a disaster recovery plan (DRP) without any real actions taking place.

Použito v metodice