Kontrola formátu

Aplikace úpravy pomocí předdefinované definice pole na odeslaný tok informací, test, který zajistí, že data odpovídají předem definovanému formátu.


Format Checking

The application of an edit, using a predefined field definition to a submitted information stream; a test to ensure that data conform to a predefined format.

Použito v metodice