Kontrola podnikových procesů

Politiky, postupy a organizační struktury navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že obchodní proces dosáhne svých cílů.


Business Process Control

The policies, procedures, practices and organizational structures designed to provide reasonable assurance that a business process will achieve its objectives.

Použito v metodice