Kontrola podnikových procesů

Politiky, postupy a organizační struktury navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že obchodní proces dosáhne svých cílů.

Použito v metodice