Kontrola pořadí počítačů

Ověřuje, že kontrolní číslo postupuje následovně a že jakékoli kontrolní čísla mimo pořadí jsou odmítnuty nebo zaznamenány ve zprávě o výjimce pro další výzkum.


Computer Sequence Checking

Verifies that the control number follows sequentially and that any control numbers out of sequence are rejected or noted on an exception report for further research.

Použito v metodice