Kontrola přístupu prostřednictvím volání

Zabraňuje neoprávněnému přístupu od vzdálených uživatelů, kteří se pokoušejí o přístup k zabezpečenému prostředí. Rozsahy z ovládacího prvku vytáčení až po ověření vzdáleného uživatele.


Dial‐in Access Control

Prevents unauthorized access from remote users who attempt to access a secured environment. Ranges from a dial‐back control to remote user authentication.

Použito v metodice