Kontrola redundance

Detekuje chyby přenosu připojením vypočtených bitů na konec každého segmentu dat.


Redundancy Check

Detects transmission errors by appending calculated bits onto the end of each segment of data.

Použito v metodice