Kontrola sebehodnocení rizik

Metoda / proces, pomocí něhož vedení a zaměstnanci všech úrovní kolektivně identifikují a vyhodnocují rizika a kontroly ve svých obchodních oblastech. To může být pod vedením zprostředkovatele, jako je auditor nebo manažer rizik.


Control Risk self‐ assessment

A method/process by which management and staff of all levels collectively identify and evaluate risk and controls with their business areas. This may be under the guidance of a facilitator such as an auditor or risk manager.

Použito v metodice