Kontrola sekvencí

Ověření, že řídící číslo postupuje následně a všechna kontrolní čísla mimo pořadí jsou odmítnuta nebo zaznamenána ve zprávě o výjimce pro další výzkum.


Sequence Check

Verification that the control number follows sequentially and any control numbers out of sequence are rejected or noted on an exception report for further research.

Použito v metodice