Kontrola souběžnosti

Vztahuje se k třídě ovládacích prvků používaných v databázovém systému řízení (DBMS), aby bylo zajištěno, že transakce jsou zpracovány atomovým, konzistentním, izolovaným a trvanlivým způsobem (ACID). Z toho vyplývá, že jsou povoleny pouze sériové a obnovitelné plány a transakce, které jsou předmětem závazku, nejsou vyřazeny při zrušení přerušených transakcí.


Concurrency Control

Refers to a class of controls used in a database management system (DBMS) to ensure that transactions are processed in an atomic, consistent, isolated and durable manner (ACID). This implies that only serial and recoverable schedules are permitted, and that committed transactions are not discarded when undoing aborted transactions.

Použito v metodice