Kontrola úplnosti

Postup, který zajistí, že v záznamu nechybí žádná pole.


Completeness Check

A procedure designed to ensure that no fields are missing from a record.

Použito v metodice