Kontrolní centrum

Pořádá zasedání pro obnovu, kde jsou řízeny operace obnovy po havárii.


Control Center

Hosts the recovery meetings where disaster recovery operations are managed.

Použito v metodice