Kontrolní cíl

Prohlášení o požadovaném výsledku nebo účelu, které má být dosaženo zavedením kontrolních postupů v konkrétním procesu.


Control Objective

A statement of the desired result or purpose to be achieved by implementing control procedures in a particular process.

Použito v metodice