Kontrolní číslice

Číselná hodnota, která byla vypočtena matematicky, je přidána k datům, aby se zajistilo, že původní data nebyla změněna nebo že došlo k nesprávné, ale platné shodě.


Check Digit

A numeric value, which has been calculated mathematically, is added to data to ensure that original data have not been altered or that an incorrect, but valid match has occurred.

Použito v metodice