Kontrolní obvod

Hranice vymezující rozsah kontrolního orgánu pro účetní jednotku.


Control Perimeter

The boundary defining the scope of control authority for an entity.

Použito v metodice