Kontrolní rámec

Soubor základních kontrol, který usnadňuje propouštění odpovědností vlastníka obchodního procesu, aby zabránil finanční ztrátě nebo ztrátě informací v podniku.


Control Framework

A set of fundamental controls that facilitates the discharge of business process owner responsibilities to prevent financial or information loss in an enterprise.

Použito v metodice