Kontrolní seznam

Seznam položek, které slouží k ověření úplnosti úkolu nebo cíle.


Checklist

A list of items that is used to verify the completeness of a task or goal.

Použito v metodice