Kontrolní skupina

Členové operačního prostoru, kteří jsou odpovědní za shromažďování, zaznamenávání a předkládání vstupů pro různé skupiny uživatelů.


Control Group

Members of the operations area who are responsible for the collection, logging and submission of input for the various user groups.

Použito v metodice