Konvertor protokolu

Hardware zařízení, jako jsou asynchronní a synchronní přenosy, které převádějí mezi dvěma různými typy přenosu.


Protocol Converter

Hardware devices, such as asynchronous and synchronous transmissions, that convert between two different types of transmission.

Použito v metodice