Korekční kontrola

Navrženy pro opravu chyb, opomenutí a neoprávněného použití a vniknutí, jakmile jsou detekovány.


Corrective Control

Designed to correct errors, omissions and unauthorized uses and intrusions, once they are detected.

Použito v metodice