Korporátní směnný kurz

Směnný kurz, který lze volitelně použít k provedení měnové konverze. Korporátní směnný kurz je obecně standardní tržní sazba, kterou určuje vyšší finanční řízení pro použití v celém podniku.


Corporate Exchange rate

An exchange rate that can be used optionally to perform foreign currency conversion. The corporate exchange rate is generally a standard market rate determined by senior financial management for use throughout the enterprise.

Použito v metodice