KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Opatření, které určuje, jak dobře funguje proces při umožnění dosažení cíle.


KPI

Key performance indicator

A measure that determines how well the process is performing in enabling the goal to be reached.

Použito v metodice