KRI

Klíčový indikátor rizika

Podskupina rizikových ukazatelů, která jsou velmi relevantní a mají vysokou pravděpodobnost předpovědi nebo indikace důležitého rizika.


KRI

Key risk indicator

A subset of risk indicators that are highly relevant and possess a high probability of predicting or indicating important risk.

Použito v metodice