KRI

Klíčový indikátor rizika

Podskupina rizikových ukazatelů, která jsou velmi relevantní a mají vysokou pravděpodobnost předpovědi nebo indikace důležitého rizika.

Použito v metodice