Kritická aplikace

Aplikace, která je životně důležitá pro provoz podniku. Termín je velmi populární pro popis aplikací potřebných pro provoz každodenní činnosti.


Mission‐Critical Application

An application that is vital to the operation of the enterprise. The term is very popular for describing the applications required to run the day‐to‐day business.

Použito v metodice