Křížová certifikace

Certifikát vydaný jednou certifikační autoritou (CA) druhé certifikační autoritě, aby uživatelé první certifikační autority mohli získat veřejný klíč druhé certifikační autority a ověřit certifikáty, které vytvořil.


Cross‐Certification

A certificate issued by one certificate authority (CA) to a second CA so that users of the first certification authority are able to obtain the public key of the second CA and verify the certificates it has created.

Použito v metodice