Křížová certifikace

Certifikát vydaný jednou certifikační autoritou (CA) druhé certifikační autoritě, aby uživatelé první certifikační autority mohli získat veřejný klíč druhé certifikační autority a ověřit certifikáty, které vytvořil.

Použito v metodice