Krok dvojité smyčky

Integruje řízení taktiky (finanční rozpočty a měsíční přezkumy) a řízení strategie.


Double‐loop step

Integrates the management of tactics (financial budgets and monthly reviews) and the management of strategy.

Použito v metodice