Kruhová topologie

Typ architektury místní sítě (LAN), ve které je kabel vytvořen smyčkou, se stanicemi připojenými v intervalech kolem smyčky.

Použito v metodice