Kruhová topologie

Typ architektury místní sítě (LAN), ve které je kabel vytvořen smyčkou, se stanicemi připojenými v intervalech kolem smyčky.


Ring Topology

A type of local area network (LAN) architecture in which the cable forms a loop, with stations attached at intervals around the loop.

Použito v metodice