Kryptografie

Umění navrhovat, analyzovat a napadat kryptografické schémata.


Cryptography

The art of designing, analyzing and attacking cryptographic schemes.

Použito v metodice