Krytí

Podíl známých útoků zjištěných systémem detekce narušení (IDS).


Coverage

The proportion of known attacks detected by an intrusion detection system (IDS).

Použito v metodice