Kultura

Vzor chování, přesvědčení, předpokladů, postojů a způsobů, jak dělat věci.


Culture

A pattern of behaviors, beliefs, assumptions, attitudes and ways of doing things.

Použito v metodice