Kvalita

Bylo vhodné pro daný účel (dosažení zamýšlené hodnoty).


Quality

Being fit for purpose (achieving intended value).

Použito v metodice