LAN

Místní síť

Místní síť (LAN) je skupina počítačů a přidružených zařízení, která sdílejí společnou komunikační linku nebo bezdrátové spojení se serverem. Typicky LAN zahrnuje počítače a periferní zařízení připojené k serveru v odlišné zeměpisné oblasti, jako je kancelář nebo obchodní provozovna. Počítače a další mobilní zařízení používají připojení LAN ke sdílení zdrojů, jako je tiskárna nebo síťové úložiště.


LAN

Local area network

A local area network (LAN) is a group of computers and associated devices that share a common communications line or wireless link to a server. Typically, a LAN encompasses computers and peripherals connected to a server within a distinct geographic area such as an office or a commercial establishment. Computers and other mobile devices use a LAN connection to share resources such as a printer or network storage.

Použito v metodice