Latence

Čas potřebný k tomu, aby odpovídal systém a zpoždění sítě.


Latency

The time it takes a system and network delay to respond.

Použito v metodice