Licenční smlouva

Smlouva, která stanoví podmínky, za kterých je licencován software (tj. Právně dostupný pro použití) od vývojáře softwaru (vlastníka) uživateli.


Licensing Agreement

A contract that establishes the terms and conditions under which a piece of software is being licensed (i.e., made legally available for use) from the software developer (owner) to the user.

Použito v metodice