Literály

Libovolná notace pro reprezentaci hodnoty v rámci zdrojového kódu programovacího jazyka (např. Řetězec literal); Část vstupních dat, která je v komprimovaných datech reprezentována "jako je".


Literals

Any notation for representing a value within programming language source code (e.g., a string literal); a chunk of input data that is represented "as is" in compressed data.

Použito v metodice