Logické řízení přístupu

Politiky, postupy, organizační struktura a elektronické kontroly přístupu, které mají omezit přístup k počítačovým softwarovým a datovým souborům.


Logical Access Controls

The policies, procedures, organizational structure and electronic access controls designed to restrict access to computer software and data files.

Použito v metodice