Logický přístup

Schopnost pracovat s prostředky počítače poskytnutými pomocí identifikace, autentizace a autorizace.


Logical Access

Ability to interact with computer resources granted using identification, authentication and authorization.

Použito v metodice