MAC

Kontrola přístupu k médiím

Aplikováno na hardwaru ze závodu a nelze jej měnit, MAC je jedinečná, 48bitová, pevně zakódovaná adresa zařízení fyzické vrstvy, jako je místní síť Ethernet (LAN) nebo bezdrátová síťová karta.


MAC

Media access control

Applied to the hardware at the factory and cannot be modified, MAC is a unique, 48‐bit, hard‐coded address of a physical layer device, such as an Ethernet local area network (LAN) or a wireless network card.

Použito v metodice