MAC Adresa

Adresa pro přístup k médiím

Jedinečný identifikátor přidělený síťovým rozhraním pro komunikaci na segmentu fyzické sítě.


MAC Address

Media Access control address

A unique identifier assigned to network interfaces for communications on the physical network segment.

Použito v metodice