MAC Záhlaví

Představuje adresu hardwaru řadiče síťového rozhraní (NIC) uvnitř datového paketu.


MAC Header

Represents the hardware address of an network interface controller (NIC) inside a data packet.

Použito v metodice