Mailový přenosový server

Server elektronické pošty (e-mail), který přenáší zprávy tak, aby ani odesílatel ani příjemce nebyl místní uživatel.


Mail Relay server

An electronic mail (e‐mail) server that relays messages so that neither the sender nor the recipient is a local user.

Použito v metodice