MAN

Metropolitní síť

Datová síť určená k obsluze prostoru velkého města.


MAN

Metropolitan area network

A data network intended to serve an area the size of a large city.

Použito v metodice