Management

Plánuje, vytváří, řídí a sleduje činnosti v souladu se směrem stanoveným řídícím orgánem k dosažení cílů podniku.


Management

Plans, builds, runs and monitors activities in alignment with the direction set by the governance body to achieve the enterprise objectives.

Použito v metodice