Materiální slabost

Významnou slabostí je nedostatek nebo kombinace nedostatků v interní kontrole účetního výkaznictví, takže existuje přiměřená možnost, že nebudou včas nebo časově zabráněny významné nesprávnosti výroční nebo průběžné účetní závěrky společnosti.


Material Weakness

A material weakness is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

Použito v metodice