Materiální slabost

Významnou slabostí je nedostatek nebo kombinace nedostatků v interní kontrole účetního výkaznictví, takže existuje přiměřená možnost, že nebudou včas nebo časově zabráněny významné nesprávnosti výroční nebo průběžné účetní závěrky společnosti.

Použito v metodice