Měřítko aplikací

Proces vytváření efektivního návrhu a provozu automatizovaných ovládacích prvků v rámci aplikace.


Application Benchmarking

The process of establishing the effective design and operation of automated controls within an application.

Použito v metodice