Metodologie testování zabezpečení otevřeného zdroje

Otevřená a volně dostupná metodika a manuál pro testování bezpečnosti.


Open Source Security Testing Methodology

An open and freely available methodology and manual for security testing.

Použito v metodice