Metrický

Kvantifikovatelná entita, která umožňuje měření dosažení cíle procesu.


Metric

A quantifiable entity that allows the measurement of the achievement of a process goal.

Použito v metodice