MICR

Magnetické rozpoznávání znaků inkoustu

Používá se k elektronickému zadávání, čtení a interpretaci informací přímo ze zdrojového dokumentu.


MICR

Magnetic ink character recognition

Used to electronically input, read and interpret information directly from a source document.

Použito v metodice