Milestone

Prvek terminálu, který označuje dokončení pracovního balíčku nebo fáze.


Milestone

A terminal element that marks the completion of a work package or phase.

Použito v metodice