Míra překážek

Také známý jako požadovaná míra návratnosti, nad kterou investice dává smysl a pod kterou to neplatí.


Hurdle Rate

Also known as required rate of return, above which an investment makes sense and below which it does not.

Použito v metodice